SLU-nyhet

Dubbelt ministerbesök på SLU

Publicerad: 13 mars 2014

Nederländernas jordbruksminister Sharon Dijksma besökte SLU under torsdagen tillsammans med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Besöket började på Lövsta forskningscentrum, där besökarna fick en dragning om verksamheten och även fick se nötstallet från utkiksdäcket.

Efter transport till Ultuna och lunch på Ullbo med rektor Lisa Sennerby Forsse fick ministrarna presentationer dels av Ingrid Strid om hållbar livsmedelsproduktion med fokus på matsvinn i olika led, till exempel produktion/uppfödning, slakteri och butik, dels en presentation av Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) av föreståndaren Mats Sjöquist.

Den nederländska ministern åtföljdes av en delegation tjänstemän med den nederländske Stockholmsabassadören Philip de Heer i spetsen.

– Sverige ligger i framkant gällande djurvälfärd och vi vill gärna dela med oss av alla de fördelar som hög djurvälfärd för med sig, sa Eskil Erlandsson i regeringens pressmeddelande.


Kontaktinformation