SLU-nyhet

Förändringar rörande undervisningslokaler läsåret 2014–2015

Publicerad: 17 mars 2014

Under läsåret 2014–2015 sker förändringar på Ultuna campus som avser avveckling av en del befintliga gemensamma undervisningslokaler och att nya lokaler tas i bruk i VHC.

Dessutom kommer undervisning som i dag bedrivs på SLU i Skara och på BMC i Uppsala att flytta till Ultuna. Under läsåret 2014–2015 kommer situationen att vara ansträngd när det gäller utnyttjandet av de bokningsbara undervisningslokalerna och i synnerhet under höstterminen 2014. Till hösten 2015 kommer Ulls hus att stå klart och då kommer det att finnas fler undervisningslokaler för att täcka behovet.

För att så många som möjligt av de som behöver utnyttja bokningsbara undervisningslokaler under läsåret 2014–2015 ska få plats och att bokningen ska gå så smidigt som möjligt så kommer följande att gälla:

  • att önskemål om kursbokningar måste vara inne i tid till lokalbokningen, dvs senast 15 maj 2014 för höstterminen och 15 november 2014 för vårterminen,
  • att undervisning i lokalerna måste se under en utökad tidsperiod kl 8.00–17.00
  • att kursansvariga måste acceptera fler förflyttningar och inte ha förtur till lokaler, annat än där särskilda behov finns som i datasalar och mikroskopieringssalar,
  • att det inte finns plats för fler konferenser än de som redan är bokade under 2014–2015,
  • att undervisningslokalerna i HVC:s östra länga finns tillgängliga hösten 2014,
  • att institutionsseminarier förläggs i början eller slutet av förmiddags- resp eftermiddagspass.

Lokalbokningen vid Ultuna campus

 

För synpunkter på den uppkomna situationen hänvisas till:

Vid NJ-fakulteten, fakultetsdirektör Anders.Eriksson@slu.se , ank 1011

Vid VH-fakulteten, fakultetsdirektör Peter.Thoren@slu.se , ank 1695


Kontaktinformation