SLU-nyhet

Giftsimulator vann första pris i Hack for Sweden

Publicerad: 16 mars 2014

Efter ett dygns hackande vann lag Ge0hack3rs Hack for Sweden med sin tjänst som simulerar konsekvenserna av giftiga utsläpp. De kommer nu att få möjlighet att delta på en konferens för mobila applikationer i Berlin samt presentera sitt bidrag på Kartdagarna.

Den vinnande appen ger en analys av hur giftiga utsläpp sprider sig i naturen baserat på topografi, moränlager och vattenföring. Appen ger också en indikation på vilka vattenskyddsområden, sjöar och brunnar som löper risk att påverkas vid ett sådant utsläpp.

Tävlingsbidraget kallas Risk Simulation and Notification System (RSNS) och bygger på data från SLU (skogskartan), Sveriges geologiska undersökning (jordlager och brunnar), krisdata (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Naturvårdsverket (vattenskyddsområden), prognos för nederbörd (SMHI) och Google Maps.

Appen är framtagen av lag Ge0hack3rs och består av Heiti Ernits (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Per-Olov Jernberg (Spotify), Mats Törnberg (Cavagent CMS AB) och Marcus Kempe (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Du kan titta på lagets presentation av vinnarappen på Youtube, ungefär 10:15 in i filmen (tyvärr finns brister i kvaliteten just där).

Vinnarna i alla kategorier

Hack for Sweden Award. Risk Simulation and Notification System (RSNS) - en tjänst som på ett nyskapande sätt visualiserar och simulerar konsekvenserna av giftiga utsläpp (se ovan). Det går att prova lag Ge0hack3rs riskapp live:

Kontakt: Markus Kempe, makem86@gmail.com, 072-7065656, Heiti Ernits, heiti.ernits@sp.se, 070-7987620, Mats Törnberg, mats.tornberg@cavagent.com, 070-7704766 och Per-Olov Jernberg, possan@possan.se.

Bästa visualisering. Kvartersregeringen - en app som visar hur Sveriges regering skulle se ut om just ditt kvarter fått bestämma fick priset för bästa visualisering. Man skriver in en adress och utifrån det senaste valresultatet för valdistriktet räknar appen ut en tänkbar regeringssammansättning. Utan procentsatser, paj- eller stapeldiagram ökar förståelsen för användarens närområde. Data som appen bygger på valdata från Statistiska centralbyrån och OpenStreetMap. http://www.kvartersregeringen.se/

Appen Kvartersregeringen har utveckats av Love Hansson, Jens Finnäs, Jonathan Hise Kaldma under lagnamnet DROP TABLE.

Kontakt: @jensfinnas, @hisekaldma och @LCHansson 076-901 7438 (Jens).

Bästa affärsnytta. Virtuella mätinstrument för en hållbar framtid - med ett färdigt affärstänk kan göra stor nytta för jordbruket genom att kombinera egen sensordata med myndighetsdata. Tävlingsbidraget bygger på öppen väderdata från SMHI, som kompletterar ett befintligt system med fysiska sensorer i fält. Det ger bättre möjligheter för jordbrukaren att spara pengar och minimera miljöbelastningen. https://graph.sensefarm.com/demo

Det är lag Sensefarm som utvecklat tävlingsbidraget och där ingår Anders Hedberg, Nils Dunsö och David Meyer. 

Kontakt: anders.hedberg@sensefarm.com, telefon 046-288 45 20.

Bästa nytta för allmänheten. ArtApp - en iphone-app för att understödja www.artportalen.se som är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Appen kan inspirera människor att komma ut i naturen. Artportalen drivs av ArtDatabanken vid SLU på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med myndigheter och ideella organisationer.

Det är Veronika Ekström, Jenna Jonsson, Ola Bratt och Arvid Wollin under lagnamnet Tummen upp som har utvecklat ArtApp.

Kontakt: ola.bratt@gmail.com, 070-713 83 11.

Bästa krisapp. Hitta skyddsrum - fick bonuspriset Bästa krisapp av Krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tjänsten ger snabb vägledning till hur man vid en katastrof hittar till närmaste skyddsrum. Syftet är att uppmärksamma och aktualisera frågan om hur man ska bete sig i en krissituation, och att i skarpt läge hjälpa människor att hitta skydd och vård. Tjänsten bygger på data om skyddsrum från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hitta skyddsrum är utvecklad av Axel Barvaeus, Petronella Turesson, Alexander Wåland och Joakim Strandell i laget We Work Pro Bono. 

Juryns specialpris. Ett specialpris gick till tävlingens yngsta deltagare som presenterade sin idé, en app som hjälper sjöfarare att hitta nästa natts lugna hamn. I laget ingick Mio Crona och Leo Pixell. Mio och Leo är tolv år och juryn berömde bidraget och potentialen att bli en ännu mer framgångsrika hackare.

Appen bygger på data om väder (SMHI), algblomning (Havs- och vattenmyndigheten), brunnar (Sveriges geologiska undersökning), livsmedelsbutiker och drivsmedelsstationer (Tillväxtanalys), fornminnen (Riksantikvarieämbetet) och naturreservat (Naturvårdsverket).

Kontakt: malin@malincrona.se, 070-748 99 39.

Filmer från söndagens presentationer finns på Hack for Swedens youtube-kanal där man snabbt kan få en överblick av alla lag.

De vinnande bidragen ska presenteras på de arrangerande myndigheternas webbplatser som når drygt en miljon läsare per vecka.

{Bildspel} 

Vinnarlagen i alla kategorier med start underifrån (Juryns specialpris). Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Fakta:

Hack for Sweden har skapats för att sporra och stimulera användningen av tretton myndigheters öppna och fria data. Närmare åttio deltagare i 21 lag tävlade under ett dygn med målet att skapa en innovativ tjänst eller produkt som kan komma allmänheten till del.

– Det är fantastiskt stimulerande för oss som arbetar med data att se hur de deltagande lagen använt informationen och bara under ett dygn skapat alla dessa olika tjänster och produkter, säger Cecilia Westström, från SCB, projektledare för Hack for Sweden.

Hack for Sweden i sociala medier:


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin