SLU-nyhet

Nominera till SLU:s förtjänstmedalj

Publicerad: 12 mars 2014

SLU delar i år ut sin förtjänstmedalj för femte gången. Nu kan alla anställda nominera sina kandidater fram till den 24 april.

SLU delar i år ut sin förtjänstmedalj för femte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera innehavare av medaljen. En nominering ska vara skriftlig, högst två sidor lång och innehålla både en presentation av den som föreslås och en motivering till förslaget.
Nomineringar skickas till Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala i slutet kuvert senast 24 april. Skriv "Nominering förtjänstmedalj" på kuvertet.

Här kan du läsa mer om SLU:s förtjänstmedalj.

Rektor Mårten Carlssons pris

Samtidigt pågår nomineringstiden för rektor Mårten Carlssons pris, som ”premierar förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU”. Även där är sista dag för inlämning av förslag den 24 april.

 


Kontaktinformation