SLU-nyhet

Nya professorer föreläser – från vilt och vårtbitare till växtskydd och vattenvård

Publicerad: 31 mars 2014

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Torsdag 3 april och fredag 4 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

Ett av torsdagens ämnen rör samspelet mellan häst och ryttare och hur detta påverkar hästens risk att bli skadad. Ett annat handlar om varför det ibland finns ett glapp mellan miljöpolitikens intentioner och vad som faktiskt åstadkoms. På fredagen handlar det bland annat om en älgförvaltning som tar större hänsyn till skogsbrukets önskemål, och om hur svampar påverkar kolinlagring i skogsmark.

Läs mer om, och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Här följer programpunkterna

Torsdag 3 april

09.00 Kvävemonoxid förbättrar syresättningen hos sövda hästar
Görel Nyman, professor i djuromvårdnad

09.30 Ryttaren påverkar hästens hållbarhet
Agneta Egenvall, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

10.00 Kaffe/Te

10.30 Ett historiskt perspektiv på kvantitativ genetik
Hossein Jorjani, professor i husdjursgenetik

11.00 Vattenbruk och framtidens mat
Anders Kiessling, professor i vattenbruk

11.30 Lunchuppehåll

13.00 Virus, virus överallt virus
Anders Kvarnheden, professor i växtvirologi

13.30 Kan vi odla bort växtsjukdomar?
Paula Persson, professor i växtekologi

14.00 Från bäcken till havet – att ta puls på landskapet
Stephan J. Köhler, professor i miljögeokemi

14.30 Kaffe/Te

15.00 Miljöpolitik och genomförande – verktyg och villkor för lärande
Tuija Hilding-Rydevik, professor i miljöbedömning

15.30 Organizational dynamics and competitiveness of European agri-food value chains
Konstantinos Karantininis, professor i företagsekonomi

Fredag 4 april

09.00 Små steg och stora avtryck: att förstå och förutspå insekters rörelse
Åsa Berggren, professor i ekologi

09.30 Älg och skogsbruk – kan de leva i harmoni?
Lars Edenius, professor i viltekologi

10.00 Kaffe/Te

10.30 Svamp – betydligt mer än vad vi ser
Anders Dahlberg, professor i mykologi

11.00 Svamparna och skogens kolbindande förmåga
Björn Lindahl, professor i ekologisk mykologi

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Tid: torsdag–fredag 3 och 4 april 2014
Plats: Loftet, Duhrevägen 8, Ultuna, Uppsala. Hitta till oss!
Program
för installationsföreläsningarna i Ultuna (pdf)

Webbsändning av föreläsningarna den 3 och 4 april. Se dem då eller i efterskott! Öppnas i nytt fönster

Frågor om arrangemangen

Jenny Sälgeback, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU
Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson