SLU-nyhet

Samarbete för jämställdhet inom skogsnäringen

Publicerad: 07 mars 2014

SLU och Luleå tekniska universitet samarbetar i två separata projekt om jämställdhet inom skogsnäringen. Båda projekten finansieras av Vinnova.

– Även om det är två skilda projekt ser vi stora vinster med samverkan, säger Malin Lindberg, projektkoordinator och biträdande lektor vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Både SLU och LTU beviljades förra året medel från Vinnova, SLU för projektet "Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn" och LTU för projektet "Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer."

– I det här stadiet följer vi upp regeringens jämställdhetsstrategi för skogsnäringen och analyserar skogligt verksamma organisationers styrdokument ur ett genusperspektiv, säger Elias Andersson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

–  Vi undersöker olika metoder som skogligt verksamma organisationer använt sig av för att öka jämställdheten, samtidigt som vi bidrar med resultat från aktuell genusforskning i deras jämställdhetsinsatser, berättar Malin Lindberg, LTU.

Båda projekten pågår till augusti 2015.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se