SLU-nyhet

Seminarium: Brandrisker i laboratorier

Publicerad: 19 mars 2014

Risken för och konsekvenserna av en brand är en av de ojämförligt största verksamhetsriskerna inom SLU, med påverkan på både människor, egendom och miljö. I synnerhet på och i laboratorier där brandfarliga och explosiva varor hanteras är brandriskerna och bränder både som störst och mer sannolika, med i värsta fall långtgående och förödande konsekvenser som resultat.

Som ett led i det allmänna brandskyddsarbetet vid SLU anordnas ett särskilt riktat seminarium för att belysa verksamhetsrisker med brand i laborativ miljö tisdag den 15 april mellan kl 13.00 och 16.00 med paus för kaffe.

Seminariet anordnas och leds av SLU Säkerhet och SLU:s brandskyddsledare Torbjörn Alwehammar.

Inbjuden föredragshållare är Åke Persson, Svenska Brandskyddsföreningen. Han är kanske den mest namnkunnige experten nationellt inom området och har förutom sitt nuvarande uppdrag på Brandskyddsföreningen, även ett förflutet från Sprängämnesinspektionen.

Inbjudan till seminariet är öppen utan OSA eller som bindande anmälan. Seminariet riktar sig först och främst till personal som är laboratorieansvariga, arbetar på laboratorium och verksamhetsledare som har laboratorier inom sitt ansvarsområde eller annan verksamhet där hantering av brandfarlig och explosiv vara gas, vätska och liknande används.

Seminariet hålls i Aulan på Ultuna med videokonferens till Alnarp; Lilla Sessionsalen, Skara; Nonnenrummet, Umeå; Hollywood och Skinnskatteberg; Konferensrummet för möjligheten att ställa frågor. Det kommer även gå att via webben att följa seminariet.


Kontaktinformation