SLU-nyhet

Swetox plattform för svensk giftforskning

Publicerad: 10 mars 2014

Forskningscentret Swetox har nu flyttat in i Biovation Parks lokaler i Södertälje. Acturum Tox AB som äger lokalerna har i samband med tecknandet av avtalet överlåtit ett stort antal instrument avsedda för avancerad toxikologisk forskning till Swetox för att underlätta starten av verksamheten.

– Genom att Swetox nu finns på plats har basen lagts för att förverkliga världsunik bred tvärvetenskaplig forskning kring kemikalier, hälsa och miljö; ett arbete jag ser mycket fram mot att få vara delaktig i, säger professor Åke Bergman, nyss utnämnd chef för Swetox.

Swetox är ett nybildat nationellt centrum för akademisk forskning inom toxikologiska vetenskaper. Bakom verksamheten står elva svenska universitet, däribland SLU.

SLU-professorn Leif Norrgren, BVF är en av de som hoppas mycket på Swetox.

– Jag tror att det kan få stor betydelse för toxikologisk forskning. På sikt kan Swetox bli en bas för att söka internationella forskningsmedel inom till exempel Horizon 2020.

– Uppsala har länge haft en styrka inom dessa områden, med exempelvis biomarkörer, modellutveckling och kinetik, säger Norrgren.

Nu ska ett antal forskare rekryteras till Swetox, för ögonblicket är åtta tjänster utlysta, där Swetox finansierar 80 procent och de medverkande universiteten 20 procent. Leif Norrgren ser framtida möjligheter också här för SLU:s del i att kunna ytterligare stärka den toxikologiska forskningen på SLU.

Läs mer:

http://swetox.se/


Kontaktinformation