SLU-nyhet

"Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt"

Publicerad: 20 april 2014

"Dåligt djurskydd gör att stressade djur växer sämre. I många länder förebyggs detta med högt antibiotikatillskott i fodret. Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är risken för oss människor." Det skriver sex SLU-forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet på påskdagen.

"Om import av billigt kött, från djur som hållits på ett sätt som gör att de inte kan födas upp utan ett skyddande paraply av antibiotika, ses som önskvärt av den fria marknaden, då är det dags att fundera över hur marknaden ska stå till svars för de människor vars liv i framtiden inte kan räddas.

I EU kostar infektioner hos människor av resistenta bakterier årligen 1 534 100 000 euro. Vi vill därför deklarera att det inte är dyrt med svenska djurskyddsregler, det är tvärt om samhällsekonomiskt lönsamt. Alla behöver vi hjälpas åt att gynna och utveckla djurvälfärden i Sverige och i övriga världen – för allas vår överlevnad.

Billigt kött kan stå oss dyrt!" skriver de sex: Margareta Stéen, Charlotte Berg, Birgitta Staaf Larsson, Mats Sjöquist, Torkel Ekman och Helena Röcklingsberg bland annat. 

Läs artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/billigt-kott-kan-gora-oss-sjuka-pa-sikt_3480850.svd


Kontaktinformation