SLU-nyhet

Eftertanke och framåtblick på årets Flora- och faunavårdskonferens

Publicerad: 30 april 2014

Mer än 300 personer kom till Ultuna för att delta i Flora- och faunavårdskonferensen 2013, som arrangeras av Artdatabanken vid SLU.

Årets konferens var nummer 23 i ordningen och temat för dagen var En dag vill vi höra: Det gjorde ni bra!

– Sverige har nyligen genomfört två stora rapporteringar; en till EU:s art- och habitatdirektiv och en till EU:s fågeldirektiv. Årets tema är en uppföljning av dessa rapporteringar, säger Lena Sundin Rådström, som sedan årsskiftet är chef för Artdatabanken vid SLU.

Mona Naeslund, Artdatabanken, SLU och Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten talar på Flora- och faunavårdskonferensen 2014.
Diskussion: Nu finns resultat från rapporteringen av artikel 17. Vilka planer har Havs- och vattenmyndigheten för hur gynnsam bevarandestatus ska uppnås? Mona Naeslund, Artdatabanken, SLU och Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Ulla Ahlgren, SLU.

 

Miljöminister Lena Ek talar på Flora- och faunavårdskonferensen 2014.
Miljöminister Lena Ek kommenterade regeringens proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Foto: Elin Bäckström, SLU.

Halländskt våtmarksarbete prisades
I samband med konferensen delas även Artdatabankens naturvårdspris ut. I år gick priset till Peter Feuerbach och John Strand från Hushållningssällskapet i Halland för deras "nyskapande våtmarksarbete som utvecklar framtidens landsbygd".

– Jag är väldigt nöjd med dagen. Och att få stå på scen och dela ut naturvårdspriset ser jag som en ära, avslutar Lena Sundin Rådström.

Från vänster till höger: Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken, miljöminister Lena Ek och pristagarna John Strand och Peter Feuerbach (Artdatabankens naturvårdspris år 2014).
Miljöminister Lena Ek delar ut ArtDatabankens naturvårdspris år 2014 till Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete. Priset mottas av två innovativa våtmarksbyggare: John Strand (i mitten) och Peter Feuerbach (till höger). Längst till vänster syns Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken. Foto: Mikael Wallerstedt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren