SLU-nyhet

"Ekologisk produktion står stabilt"

Publicerad: 27 april 2014

"Det går inte att säga om ekologisk eller konventionell mjölk ger lägst klimatpåverkan, på grund av att variationen i metanutsläpp och utsläpp från foderodling och gödselhantering är större mellan enskilda gårdar än den genomsnittliga skillnaden mellan ekologiska och konventionella gårdar."

Det skriver SLU-forskarna Elin Röös och Maria Wivstad i en debattreplik i Upsala Nya Tidning på prof em Lars Christerssons, SLU tidigare debattinlägg (UNT 19 april).

"Christersson förespråkar genmodifierade grödor för att råda bot på världssvälten. Världssvälten beror dock inte på matbrist utan på fattigdom och sned fördelning av livsmedel. Genmodifierade grödor rätt använda kan säkert ha en roll i ett framtida hållbart jordbruk. Ekologisk odling bygger dock på försiktighetsprincipen och försöker på andra sätt ta sig an hållbarhetsutmaningarna. Vi tror att en mångfald av olika strategier är det bästa sättet att hitta lösningar", skriver Röös och Wistad också.

Läs artikeln här:

http://www.unt.se/debatt/ekologisk-produktion-star-stabilt-3117618.aspx

Lars Christerssons artikel:

http://www.unt.se/debatt/ekologiska-tankevurpor-3102387.aspx


Kontaktinformation