SLU-nyhet

Framtidens bönder är redan här – två SLU:are intervjuas i tidningen Extrakt

Publicerad: 23 april 2014

Trender i svenskt jordbruk är temat i två nya artiklar i forskningsrådet Formas tidning Extrakt. Den ena bygger på en intervju med Anders Wästfelt, agrarhistoria, och handlar om den enorma strukturomvandling som pågår i det tysta. Den andra bygger på en intervju med Camilla Eriksson, landsbygdsutveckling, och handlar om en annan trend: bönder som vägrar välja mellan storskalighet och nedläggning, och i stället sköter familjegården vid sidan av vanliga lönearbeten.

– Det talas mycket om närodlad mat, och att svenska bönder nischar in sig mot det. Men den nischningen är bara en liten rännil jämfört med den gigantiska avveckling av svenskt jordbruk som samtidigt pågår, säger Anders Wästfelt i ett citat..

– Bland spannmålsbönderna, som är den största jordbrukssektorn här i Uppsala, ser vi inte längre att gårdarna blir större och större. Många väljer att inte jobba heltid på gården, men vill ändå behålla och bruka den. Då är det en förutsättning att gården inte blir alltför stor, säger Camilla Eriksson i ett citat.

Länkar till artiklarna

Enorm strukturomvandling – svenskt jordbruk läggs ned i det tysta

Framtidens bonde sköter gården vid sidan om

Mer information

Anders Wästfelt, inst. för ekonomi, agrarhistoria
018-67 17 35, anders.wastfelt@slu.se  

Camilla Eriksson, inst. för stad och land, landsbygdsutveckling
018-67 25 68, camilla.eriksson@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson