SLU-nyhet

Nya höjdutvecklingskurvor i Fakta Skog

Publicerad: 23 april 2014

Läs om det nya materialet från SLU för att bestämma skogsmarkens bonitet.

Följande nya titel av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut i april 2014 och finns nu tillgänglig på webben:

pdf-ikon Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering

Höjdutvecklingskurvor beskriver hur sambandet mellan höjd och ålder i ett skogsbestånd utvecklas över tid. De är ett viktigt hjälpmedel för att bestämma skogsmarkens bonitet (bördighet). Tack vare nya datamaterial och användning av förfinade modeller har det varit möjligt att förbättra höjdutvecklingskurvorna för flera trädslag. De nya kurvorna presenteras här i en samlad form och rekommenderas nu för tillämpning.

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/forskning/faktaskog


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se