SLU-nyhet

"Nya utmaningar fäller gamla sanningar om skogen"

Publicerad: 28 april 2014

"Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster". Det skriver SLU-professorn Erik Westholm i en debattartikel i magasinet Extrakt.

"Vi är i en brytningstid när det gäller den svenska skogens användning. En hård global konkurrens och teknikskiften samsas med att skogens miljöfrågor framträder i en ny skepnad i ljuset av energi- och klimatkriser. Det ger en mer komplex skogsdebatt än tidigare även om traditionen är stark. Skogsnäringen bär vidare sin egen huvudidé om ökad produktion. De globala utmaningarna fogas ofta in i den tanken. Svensk skog kan bli viktigare när jordens befolkning växer, när den fossila energin måste fasas ut eller när klimatförändringen kanske förstör skogstillväxten i andra delar av världen", skriver Westholm också bl a i artikeln.

Läs hela artikeln här:

http://www.extrakt.se/debatt-opinion/nya-utmaningar-faller-gamla-sanningar-om-skogen/


Kontaktinformation