SLU-nyhet

Storslam för SLU-forskare

Publicerad: 15 april 2014

Tre SLU-forskare tog storslam i Formas, Mistras och Lantmännens forskningsstiftelses gemensamma stora utlysning Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Totalt 30,5 miljoner gick till SLU-forskare.

Professor Kjell Holtenius, HUV får 14,9 miljoner kronor för projektet Mjölk på gräs och bioprodukter. Kor är välanpassade för att omvandla grovfoder till högvärdigt protein och Sverige har goda förutsättningar för effektiv produktion av grovfoder. När spannmål och andra vegetabilier förädlas till biobränsle föda för människor, skapas biprodukter lämpade som foder till mjölkkor. Forskarna avser att skapa utfodringssystem till mjölkkor som enbart baseras på grovfoder och biprodukter. Dessa system förväntas vara både konkurrenskraftiga och lämpliga ur ett långsiktigt miljöperspektiv.

Dr Bo Stenberg, Mark och miljö får 8,4 miljoner kronor för projektet Utnyttjande av skördegapet för uthållig intensifiering av höstveteproduktionen. Är det möjligt att öka skörden av vete samtidigt som man minskar miljöpåverkan av odlingsinsatser? Vete är en av världens viktigaste grödor för livsmedel men veteskördarna i Europa stagnerar. Skördeutvecklingen i Sverige har dessutom varit sämre än för de flesta länder i Västeuropa. Skördegapet - skillnaden mellan vad som skulle kunna skördas och vad som skördas, behöver minska om vi ska få en ökad produktion.

Docent Anna Westerbergh, VBSG , får 7,1 miljoner kronor för projektet Perenna grödor - viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem? Odling av perenna grödor kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Djupare kunskap saknas dock eftersom få relevanta vetenskapliga undersökningar som jämfört ettåriga och perenna odlingssystem har gjorts. Detta för att det inte finns någon förädlad perenn släkting att jämföra den ettåriga grödan med, förutom perent vete.

– Det ska bli spännande att följa forskningsprojekten och hur de kan bidra till ett mer integrerat synsätt på produktion i vatten och på land, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Det finns stor potential inom detta område, både miljö- och affärsmässigt.

Hösten 2013 utlyste forskningsrådet Formas tillsammans med Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse totalt 68 miljoner kronor för forskning om Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Målet med utlysningen är att ta fram ny kunskap samt att stärka svensk forskning och skapa underlag för forskningsmiljöer inom dessa för samhället viktiga områden.

Läs mer:

http://www.formas.se/sv/Press-Nyheter/Pressmeddelanden/


Kontaktinformation