SLU-nyhet

Swetox rekryterar

Publicerad: 29 april 2014

Swetox är ett unikt center för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom miljö- och hälsorelaterad toxikologi. Nu rekryterar man ett tiotal seniora forskare.

 Swetox är en nationell plattform, som ska bidra till  ett kemikaliesäkert samhälle och som drivs av elva svenska universitet i samverkan. Nu söker man kvalificerad personal för att bygga upp forskningsverksamheten på Swetox (Swedish Toxicology Sciences Research Center) i Södertälje.
Specialisternas kompetensområden sträcker sig från beräkningstoxikologi, cellulära och molekylära metoder och bioanalytiska metoder till djurstudier, inhalation, riskbedömning och utbildning. Centralt i Swetox verksamhet är fokus på 3M (mekanismer, modeller och markörer) och 3R (replace, reduce och refine) för att utveckla nya modeller och testmetoder inom toxikologi.


Kontaktinformation