SLU-nyhet

Topp för sorkar och lämlar i år

Publicerad: 15 april 2014

Uppgången för sorkar och lämlar i fjol innebär att bestånden troligen når en topp i år. Det innebär att 2014 kommer att vara ett bättre år för de rovdjur som är specialiserade på smågnagare som föda, än jämfört med förra året. Det visar resultat från miljöövervakningen av smågnagare.

Även om den milda vintern 2013/14 delvis kan ha tagit udden av fjolårets uppgång, genom att ett sämre snötäcke ger sämre skydd, bör smågnagarna i samtliga områden visa en fortsatt beståndstillväxt under 2014. Sannolikt nås toppbestånd i flera områden på hösten, åtminstone för skogssork och rödsork men kanske även för fler arter.

Mer smågnagare år 2014 innebär kanske en fortsatt ljusning inför år 2015 för de rovdjur som är specialiserade på smågnagare. Samtidigt innebär den förväntade gnagaruppgången en ökad, men sannolikt måttlig, risk för skador på skogsplant och för spridning av sorkfeber vintern 2014/15.

I ett längre perspektiv har sorkarna minskat i skogslandet: En stark minskning har skett i Västerbotten, särskilt på våren, under 1980-, 90- och 00-talet jämfört med 70-talet. Minskningen i skogslandet är inte begränsad till norra Sverige utan syns mycket tydligt även i Grimsöområdet vid gränsen mellan Västmanland och Närke.


Kontaktinformation