SLU-nyhet

Trafikförändringar på Ultuna

Publicerad: 24 april 2014

Av arbetsmiljö- och säkerhetsmässiga skäl har Akademiska Hus i samråd med SLU beslutat att förändra trafiksituationen vid den så kallade norra infarten från Ulls väg till Ulls hus byggarbetsplats.

Förändringen går kortfattat ut på följande:

  • Förbi infartsgrinden till Ulls hus byggarbetsplats görs Ulls väg enkelfilig, detta genom att tung avstängning placeras utanför bygginhängnaden.
  • Skyltning förstärks för att påvisa enkelfilig passage, trafik norrifrån har förtur.
  • Skyltning förstärks med vänstersväng förbjuden, dvs trafik från söder får ej åka in på byggvägen/korsa Ulls väg.
  • Busshållsplatsen vid Almas allé flyttas något norrut.

 Åtgärderna utförs under valborgsmässoafton, onsdag den 30 april.


Kontaktinformation