SLU-nyhet

Är kalfjället fortfarande kalt?

Publicerad: 16 maj 2014

Arealen kalfjäll är ungefär lika stor i dag som i början av 2000-talet. Däremot har fältskiktets täckningsgrad ökat i hela den svenska fjällkedjan. Det visar resultat från Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).

NILS analys baserar sig på fältdata från perioden 2003-2007 samt perioden 2008-2012.

– Våra resultat visar inte på någon större skillnad i areal kalfjäll, fjällbjörkskog och fjällbarrskog mellan de två tidsperioderna. Det här är inte särskilt förvånande med tanke på den korta tidsperiod som förändringsskattningarna är baserad på, säger SLU-forskaren Henrik Hedenås som genomfört analysen.

För fältskiktet ser analytikerna dock en ökning av framför allt stråväxter (graminider) och ris på kalfjället och i fjällbjörkskogen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren