SLU-nyhet

Ny Biotron i Alnarp får klartecken

Publicerad: 08 maj 2014

Grönt ljus för ny biotron i Alnarp. Det är innebörden av styrelsebeslutet i dag att gå vidare och teckna avtal med Akademiska Hus för att bygga en ny klimatanläggning som ska stå klar 2016.

Biotronen är en förutsättning för modern växtforskning och utbildning, i experiment som kräver att man kan kontrollera förhållanden som temperatur, ljus och luftfuktighet. Den är viktig inte bara för vår egen forskning, utan en förutsättning för vår attraktivitet i samarbetsprojekt med företag och andra universitet. Ett exempel är Plant Link som är ett samarbete mellan SLU och Lunds Universitet.

Den som finns i dag är både tekniskt föråldrad och miljöbelastande. Byggkostnaden för den nya beräknas till 34,3 mnkr och utrustning med inredning på dryga 52 mnkr. Den årliga kostnaden kommer att öka jämfört med nuvarande anläggning men blir klar först när alla avtal tecknats. Eftersom de nya anläggningen byggs på en ny plats kommer den gamla kunna användas till den nya är igång, vilket innebär att störningar i verksamheten kan minimeras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam