SLU-nyhet

Djurskyddspris till SLU-forskare

Publicerad: 12 maj 2014

Bo Algers, professor i husdjurshygien vid SLU i Skara, fick ta emot Djurskyddet Sveriges djurskyddspris vid organisationens förbundsstämma i helgen.

Motiveringen till valet av pristagare är att Bo Algers på ett sakligt och vetenskapligt baserat sätt "belyst de beteende-mässiga dilemman som en industriell djuruppfödning medför, men också föreslagit konstruktiva lösningar på problemen."

- Bo Algers prisar i sin tur Djurskyddet Sverige som en "oerhört viktig aktör i den svenska samhällsdebatten”, där konsumenterna och de som hanterar djur för livsmedelsproduktion har allt mindre samstämmighet.

Hela motiveringen till djurskyddspriset lyder:
”Bo Algers har genom hela sin karriär vid SLU på ett sakligt och vetenskapligt baserat sätt lyft fram välfärdsproblem hos lantbrukets djur. Han har belyst de beteende-mässiga dilemman som en industrialiserad djuruppfödning medför, men också föreslagit konstruktiva lösningar på problemen. Han har inte varit rädd att ställa sig på djurens sida i samhällsdebatten, vilket gett tyngd åt argumenten.

Genom sitt gedigna vetenskapliga arbete och sin stora internationella aktning har han fått såväl politiker som producenter att lyssna. Bo Algers är en värdig mottagare av 2014 års djurskyddspris”.

Djurskyddet Sverige pressmeddelande.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Vanja Sandgren