SLU-nyhet

Förmånligare regler för delpension under 2014

Publicerad: 07 maj 2014

SLU och personalorganisationerna har nyligen beslutat om en tillfällig ändring av finansieringen av delpensioner som beviljas under 2014. Den centrala finansieringen ökar.

Syftet är att underlätta den stora generationsväxling i arbetskraften som SLU och många andra arbetsplatser står inför. Ändringen innebär att den centrala finansieringen höjs för delpensioner beviljade under perioden 2014-05-01 till 2014-12-31. Detta innebär:

  • Mellan 61 och 63 år finansieras 50% av delpensionskostnaden centralt av de s.k. trygghetsmedlen, resterande finansiering svarar institutionen/motsvarande för. (I vanliga fall finansieras 25% centralt.)
  • Mellan 63 och 65 år finansieras 100% av delpensionskostnaden centralt av trygghetsmedlen. (I vanliga fall finansieras 30% centralt.)

OBS! Perioden för beviljande av delpension med högre finansiering har förlängts, från sista september till sista december 2014.

För båda grupperna gäller begränsningen att den centrala finansieringen är maximalt 10 000 kronor per individ och månad.

Möjligheten att få delpension finns för statligt anställda sedan 2003 i centralt avtal. Syftet med avtalet är stödja kompetensförsörjningen för arbetsgivaren genom att kompetensöverföring kan ske vid generationsväxling. Vid SLU har vi ett lokalt avtal som reglererar finansieringen av delpensionskostnaden.

Frågor: Monica Östman, personalavdelningen, monica.ostman@slu.se, ankn 12 27.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se