SLU-nyhet

Kriström ifrågasätter utsläppsmoratorium

Publicerad: 13 maj 2014

I en replik på en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen skriver SLU-professorn Bengt Kriström idag att det inte behövs något ”koldioxidmoratorium” i ett land med en koldioxidskatt.

Bengt Kriström menar vidare att de övriga förslagen i debattartikeln förenas av att de saknar konsekvensanalys och att de i ljuset av tidigare utredningar kring liknande förslag inte är miljöekonomiskt försvarbara.

Bengt Kriström är professor i naturresursekonomi.

Läs mer

Ursprungligt debattinlägg (2014-05-10)
http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

Kriströms replik (2014-05-12)
http://www.dn.se/debatt/koldioxidskatt-battre-an-utslappsmoratorium/


Kontaktinformation