SLU-nyhet

Hur gör vi naturen tillgänglig för alla?

Publicerad: 15 maj 2014

Naturen är för många en plats för rekreation och upplevelse. De flesta av oss tar för givet att obehindrat kunna vandra längs slingrande stigar i ett vårblommande backlandskap, cykla längs vackra skogsvägar, paddla kanot i våra vattendrag och åka skidor i fjällandskapets storslagna natur. Men hur gör vi detta tillgängligt för alla?

Den nya boken Grön Entreprenör - Naturupplevelser för oss alla – forskningen visar vägen, vill inspirera och ge kunskap till företagare på landsbygden som vill utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. I boken delar forskare och landsbygdsföretagare med sig av sin kunskap och erfarenhet och boken tar upp såväl attityder och bemötande som fysisk tillgänglighet. Ett axplock ur innehållet; Ulla Carlsson, projektmedarbetare från RTP, berättar om sina erfarenheter under rubriken Jag vill leva och uppleva – inte bara överleva; ett annat kapitel är ett samtal med professor Patrik Grahn om Naturens unika egenskaper hjälper till att hålla oss friska. Boken avslutas med några kapitel där entreprenörer på landsbygden beskriver sina verksamheter.

Boksläpp sker på hjälpmedelsmässan Hjultorget på Kistamässan i Stockholm den 20 maj kl. 13.45.

Boken har utvecklats i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Personskadeförbundet RTP med hjälp av finansiering från Jordbruksverket. Initiativtagare till bokprojektet och redaktörer är Lena Johnson, Susanna Lundqvist och Johan Ottosson, samtliga verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

”Vi ser det som en viktig del i vårt tillgänglighetsarbete att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till naturupplevelser tillsammans med familj och vänner utan att bli begränsade.”
Pelle Kölhed, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP

Vår förhoppning är att boken kan bidra till att det i framtiden kommer att finnas ett större utbud av arrangemang på landbygden där så många människor som möjligt kan delta oavsett förutsättningar. Ibland kan det vara små förändringar som gör stor skillnad för tillgängligheten och för den enskilda människan.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam