SLU-nyhet

SLU-ordföranden ny GD för SMHI

Publicerad: 09 maj 2014

Regeringen har utsett Rolf Eriksson Brennerfelt till ny generaldirektör för SMHI .

Rolf Brennerfelt har tidigare arbetat som statssekreterare i dåvarande Jordbruksdepartementet samt som kabinettschef vid Europeiska och sociala kommitténs (EESK) ordförandes kansli i Bryssel och är i dag bland annat ordförande i SLU:s styrelse.

– Rolf Brennerfelt har både internationell och nationell erfarenhet från ledarskap och förvaltning vilket SMHI kommer att ha stor nytta av, säger miljöminister Lena Ek.

Rolf Brennerfelt tillträder sin tjänst 1 sept 2014.


Kontaktinformation