SLU-nyhet

SLU ska utreda rovdjurens påverkan på landsbygdsföretag

Publicerad: 01 maj 2014

Hur påverkas landsbygdsföretagens ekonomi av rovdjurangrepp? Regeringen ger Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av de stora rovdjurens angrepp. Universitetet ska också föreslå en ny ersättningsmodell.

- För mig är det viktigt att människor ska kunna driva verksamheter med djur även i de områden där de stora rovdjuren finns. Då måste också samhället ge en rimlig ersättning till djurägare vars djur utsatts för rovdjursangrepp. För att vi ska kunna göra det behöver vi en kartläggning över hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av rovdjursangreppen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringen har därför beslutat att ge Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i samråd med berörda myndigheter, i uppdrag att kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi, inklusive indirekta kostnader, påverkas av angrepp från de stora rovdjuren. SLU ska också för landsbygdsföretag med inriktning mot i första hand mjölk-, får- och nötköttsproduktion, fäbodbruk och biodling föreslå en ny ersättningsmodell som kan kompensera merkostnaderna som direkta och indirekta skador från rovdjur medför. Ersättning för skador av rovdjur på hägnat vilt ska också övervägas.

SLU ska också undersöka under vilka omständigheteter allvarlig skada av fredade rovdjur på hägnat vilt, fisk- och biodling bör förebyggas med skyddsjakt. I uppdraget ingår också att undersöka om bidrag bör lämnas för åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på hägnat vilt, biodling eller liknade verksamheter. I dag är det svårt att bedriva biodling i områden där det förekommer björn. SLU ska lämna förslag som tillåter att fortsatt produktion av honung möjliggörs i hela landet.

I dag kan landsbygdsföretag få ersättning för döda eller skadade djur, vilket enligt vargkommitténs betänkande är en liten del av kostnaderna för den drabbade djurägaren. Det är därför angeläget att ersättningen till den drabbade djurägaren ses över. Även branscher som inte får ersättning påverkas av rovdjursförekomst. För att få en mer faktabaserad dialog om de stora rovdjuren ser regeringen ett tydligt behov av att utreda hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens samlade ekonomi.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2015.

 


Kontaktinformation