SLU-nyhet

Svartmunnad smörbult: invasiv fiskart som ökar snabbt i Sverige

Publicerad: 28 maj 2014

Det första exemplaret av svartmunnad smörbult upptäcktes år 2008 i Karlskrona skärgård och arten tycks spridas med rekordfart. Forskare och myndigheter söker nu hjälp av allmänheten för att hålla koll på utbredningen av svartmunnad smörbult i svenska vatten.

– Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet. Senaste fynden av misstänkt svartmunnad smörbult har gjorts av yrkesfiskare i Kalmarsund under våren. Nu hoppas vi på allmänhetens hjälp för att få en bild av hur omfattande spridningen är, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Arten finns naturligt i Kaspiska havet, Svarta havet, Aazovskasjön och Marmarasjön men har, troligen via ballastvatten, spridit sig till Stora Sjöarna i Nordamerika och till Östersjön. Första fyndet i Östersjön gjordes 1990 i Gdanskbukten där arten i dag är etablerad och den har även spridit sig till Finska viken i nordost och Rugenområdet i väster.

– Introduktion av främmande arter är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Som exempel har införsel av signalkräfta på många håll helt slagit ut den inhemska flodkräftan. Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av de arter som utgör stor risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, säger Ann-Britt Florin, docent i ekologi vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– När man väl fått in en främmande art måste man agera snabbt för att ha en chans att stoppa spridningen. Ökad kunskap om hur stor spridningen är och vilka effekter arten har på inhemska arter och livsmiljöer är viktiga för att besluta om vilka eventuella åtgärder som ska sättas in, säger Sofia Brockmark.

– Svartmunnad smörbult fångas upp dåligt i den reguljära miljövervakningen. Det tog fem år från första fyndet i Sverige till dess arten dök upp i ordinarie provfisken. Här är vi istället beroende av rapporter från privatpersoner för att följa spridningen, säger Ann-Britt Florin.

Sett en svartmunnad smörbult? Rapportera det!

Om du hittar en fisk som du tror är en svartmunnad smörbult, rapportera ditt fynd via:


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin