SLU-nyhet

Framstående mastcellsforskning vid SLU

Publicerad: 09 juni 2014

Vid SLU bedrivs världsledande forskning om en typ av vita blodkroppar som kallas mastceller. SLU-forskarna Gunnar Pejler och Sara Wernersson har skrivit en översiktsartikel om mastcellens granula (sekretkorn) i den mycket välrenommerade tidskriften Nature Reviews Immunology.

- Att vi fick skriva den här artikeln kan ses som ett tecken på SLU:s ledande ställning inom forskningsområdet, säger Gunnar Pejler. Det är första gången som forskare från Uppsala har inbjudits till att publicera i Nature Reviews Immunology

Mastceller är framför allt kända för sina skadliga verkningar i samband med allergireaktioner, men ny forskning har visat att mastceller också kan vara delaktiga i en rad andra typer av sjukdomar såsom cancer, bakterieinfektion och åderförkalkning.

För närvarande pågår intensiv forskning över hela världen för att ta reda på exakt hur mastcellen påverkar alla dessa typer av sjukdomar. Det finns många nya undersökningar som tyder på att det är olika substanser som finns lagrade inuti mastcellen, i dess sekretoriska granula (sekretkorn), som är de aktiva komponenterna.

Gunnar Pejler och Sara Wernersson med kollegor vid SLU har under en rad år studerat mastcellens granula. De har i hög grad bidragit till kunskapen om dessa, samt också till nya rön om hur de olika aktiva substanserna i mastcellens granula påverkar olika sjukdomar. Exempelvis har de visat hur inlagring av aktiva komponenter i mastcellens granula går till. De står också bakom upptäckten av nya aktiva komponenter som finns lagrade i granula.

Dessutom har forskarna genomfört studier som visar hur olika enzymer som finns inlagrade i granula kan påverka inflammatoriska reaktioner, t.ex. genom att bryta ned proinflammatoriska ämnen som produceras av andra typer av vita blodkroppar.

- I framtiden kan denna kunskap leda till förbättrad terapi för allergier och astma och andra mastcellsrelaterade sjukdomar, säger Sara Wernersson.   

Mer information:
Professor Gunnar Pejler, gunnar.pejler@slu.se, 070-427 78 75 

Docent Sara Wernersson,  sara.wernersson@slu.se, 018-67 21 12

Båda är verksamma vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU i Uppsala  

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar i ämnet. Fotograf ska anges.)  


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se