SLU-nyhet

Landskapsforskningen kring Öresund stärks genom EU-projekt

Publicerad: 25 juni 2014

I Lund/Malmö-Köpenhamnsområdet finns det starka lokala forskningsgrupper inom landskapsplanering. Däremot finns det gränshinder inom både det kulturella och vetenskapliga samarbetet. Med hjälp av ett nytt EU-projekt lett från SLU ska samarbetet öka.

Projektet "Öresund Landscape Network" har fått 100 000 euro av Interreg IV A (ÖSK) för att utveckla samarbetet över Öresund och med Bryssel. Lika mycket tillsätter de ingående universiteten själva, till en total budget av 200 000 euro.

- I projektet lägger vi fokus på att öka samarbetet över sundet och riva de osynliga barriärer som finns idag, säger Christer Borglin som leder projektet. Vi uppmuntrar både administratörer och forskare att samarbeta för en stark Öresundsregion.

Det sker genom att man:

  • identifierar möjligheter för forskning och utvecklingssamarbete inom landskapsområdet på den Europeiska forskningsarenan
  • utvecklar ett starkt nätverk mellan forskare och administratörer inom landskapsområdet
  • hittar kanaler för information och lobbying i Bryssel för att landskapsämnen ska utvecklas i de europeiska forskningsprogrammen och få större utrymme i de olika fonderna inom EU
  • använder modellen som ett koncept för andra vetenskapliga områden i regionen.

Projektet pågår under hela 2014 och involverar forskare och administratörer från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Köpenhamns universitet. Projektgruppen består av en erfaren projektledare, sex landskapsforskare (tre från varje universitet) och två administratörer.

- Förutom projektgruppen, kommer ett antal forskare och administratörer att delta i olika aktivteter, informationsmöten, workshops och Brysselbesök. Allt, för att bygga relationer, kompetens och nätverk.

Dessutom kommer andra relevanta forskningsorganisationer, industrier och andra organisationer att bli inbjudna till information och möten.

- Mycket viktiga samarbetsorganisationer är Region Skånes och Region Huvudstadens (CreoDk) Brysselkontor som visat stort intresse och hjälp med ansökan och kommer att vara en viktig länk i vårt arbete i Bryssel med olika organisationer.

Projektet har sina rötter i den ambition som europeiska landskapsforskare har stakat ut i "ESF Policy Briefing 41: Landscape in a Changing World". Denna policy förespråkar en europeisk forskningsagenda för landskapsområdet inom olika ämnesområden i EU:s olika fondprogram, inklusive Horizon 2020.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se