SLU-nyhet

Nu formas framtidens SLU-utbildningar

Publicerad: 13 juni 2014

SLU fick en ny utbildningsorganisation i år och på de olika nivåerna pågår ett intensivt arbete för att forma framtidens utbildningar vid SLU. Nu finns rapporter från olika planeringsuppdrag om gemensamt innehåll i utbildningarna och den 28 maj hölls en konferens med fokus på arbetsmarknadens och studenternas krav på våra utbildningar. Utbildningsnämnden har fastställt tidsplanen för det fortsatta arbetet.

Vicerektor Lena Andersson-Eklund vid utbildningskonferensen om Framtidens utbildningar den 28 maj 2014. Foto: Li Gessbo.
Vicerektor Lena Andersson-Eklund vid utbildningskonferensen om Framtidens utbildningar den 28 maj 2014. Foto: Li Gessbo.

Vid utbildningskonferensen den 28 maj berättade vicerektor Lena Andersson-Eklund om de olika styrnivåerna och deras uppgifter samt gav en lägesbeskrivning över arbetet med utformning av utbildningsutbudet. Hon påminde om att ta del av all information om arbetet med utbildningsutbudet på Framtidens SLU-webben och att alla är välkomna att vara delaktiga via diskussionsforumet för framtidens SLU-utbildningar.

Den nya utbildningsorganisationen

  • SLU:s styrelse beslutar om programutbud inklusive dimensionering (antal studenter) och resurser.
  • Utbildningsnämnden (UN) ger förslag till styrelsen och beslutar om utbildningsplan samt ersättningskategori för program.
  • Fyra programnämnder (PN) som ger förslag till UN samt beslutar om kursplan och ersättningskategori för kurs inom program.
  • Programstudierektorer, en per program, ansvarar för utveckling och uppföljning av programmet samt beslutar om tillgodoräknanden.
  • Institutioner ansvarar för kursgenomförande och uppföljning.

Utbildningsutbudet, lägesbeskrivning


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo