SLU-nyhet

Nya webbsidor för VHC

Publicerad: 04 juni 2014

Nu har inflyttningen till det fantastiska VHC börjat.

En ny hemsida har skapats med information om huset och hur saker och ting fungerar. Navigera enklast till sidan via snabbadressen www.slu.se/vhc

Service VHC har redan fått många frågor som handlar om förändringar i rum och andra flyttrelaterade frågor.

För att hålla ordning på vem som vill vad och för att ärenden ska kunna delegeras till rätt person måste samtliga önskemål och fel anmälas i felanmälningssystem ”Fel-du”.

Här hittar du Fel du

Det finns utsedd personal på varje institution och UDS som genomgått utbildning och rätt behörighet att registrera ärenden i Fel-du. På så sätt samlas alla önskemål på ett ställe och det säkerställer att önskade åtgärder inte tappas bort.

Kostnader som belastar verksamheterna ska godkännas av prefekt eller motsvarde på UDS.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert