SLU-nyhet

SLU på kungens slott

Publicerad: 13 juni 2014

Måndagen den 9 juni var det dags för den årliga Stenhammarsdagen då representanter från jordbruksnäringen, lantbrukare och medarbetare på SLU bjöds in av kung Carl XVI Gustaf. Årets tema var Ett lantbruk som håller i längden.

SLU och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete då SLU:s köttrasbesättning överfördes till Stenhammars godsförvaltning utanför Flen i Södermanland.

Samarbetet består i att forskare och studenter från SLU genomför olika studier direkt i produktionen på Stenhammar. Universitet erbjurds här tillgång till fältstudier under praktiska förhållanden. I samarbetet och forskningen ingår också studier av hur den biologiska mångfalden påverkas av betande djur.

På Stenhammar finns 180 ha betesmark varav 80 har restaurerats under de senaste fem åren. Ladugården stod klar 2006. Ett tjurstall byggdes 2010. Det är en öppen lösdrift med djupströboxar.

Stenhammars gods är ett modernt jord- och skogsbruk som drivs av kung Carl XVI Gustaf som 1965 tog över arrendet av Stenhammar efter sin farfars bror prins Wilhelm.

Här är några bilder från årets Stenhammarsdag.

Seminarier hålls i ladugårdens mittskepp.
Seminarier och diskussioner hålls i nya ladugårdens mittskepp.

Den gamla ladugården byggdes 1910 enligt årtalet på vindflöjeln.
Den gamla ladugården är från 1910 enligt årtalet på vindflöjeln.

Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen är en mycket expressiv talare.
Ett rundabordssamtal hölls i årets version av Stenhammardagen. Medverkade gjorde Svante Axelsson från SNF (bilden ovan), Jens Sundström SLU, Ingrid Rydberg SNV, Gun Ragnarsson uppfödare av ekogrisar samt Lars Andersson SLU.

Från vänster: Kerstin Svennersten Sjaunja och rektor Lisa Sennerby Forsse från SLU, Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis och konung Carl XVI Gustaf.

Från vänster: professor Kerstin Svennersten Sjaunja och rektor Lisa Sennerby Forsse från SLU, Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis samt kung Carl Gustaf i en avslutande diskussion.

Fotograf samtliga bilder: Mårten Granert, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert