SLU-nyhet

SLU startar investeringsfond

Publicerad: 04 juni 2014

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), med forskning och utbildning inom bioekonomi och miljö–hälsa och livskvalitet, ger nu dotterbolaget SLU Holding möjlighet att starta investeringsfonden SLU Green Invest. Fonden ska ta in pengar från externa finansiärer för att ge unga eller nystartade företag sprungna ur SLU möjlighet att kommersialisera sina forskningsresultat. SLU har i dag en tydlig samhällsroll med världsledande forskning inom områden som rör en rad globala samhällsfrågor, ofta i nära samarbete med näringslivet.

Fonden vänder sig främst till professionella investerare och kommer att uppgå till 200–300 miljoner kronor. Den kommer att fungera på liknande sätt som de fonder som tidigare skapats i anslutning till högskolor och universitet som KTH och Karolinska Institutet.

– I arbetet med att skapa ett samhälle där vi hushållar bättre med naturresurserna fyller SLU en viktig roll. Fonden SLU Green Invest kombinerar globala utmaningar som matförsörjning och klimatpåverkan med konkreta lösningar som SLU-forskarna tagit fram. Forskning kan leda till bättre sätt att producera livsmedel och skydda miljön. För att forskningsresultat ska kunna kommersialiseras krävs investeringar. Det här är en fond med stor potential för den som investerar med både hjärta och hjärna, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

– På SLU bedrivs forskning inom områden som är ständigt aktuella och livsviktiga för hela mänskligheten, till exempel effektivare matförsörjning och bättre miljö. SLU Green Invest blir länken mellan forskningen och konkreta produkter eller lösningar som förbättrar möjligheterna till långsiktig hållbarhet. Det kommer bli många spännande projekt att utveckla, säger Johannes Dyring, vd för SLU Holding.


Kontaktinformation