SLU-nyhet

SLU:s yrkesexamina inom lantbruk och djur står sig mycket väl

Publicerad: 25 juni 2014

I Universitetskanslerämbetets kvalitetsvärdering av utbildningar har turen kommit till examina inom lantbruk och djur. Sex av de sju SLU-examina som granskats bedöms hålla hög eller mycket hög kvalitet. Allra bäst omdöme får yrkesexamen i hippologi.

– Under de senaste två åren har nu alla SLU:s utbildningar utvärderats, med övervägande positiva resultat, säger Lena Andersson-Eklund, vicerektor för utbildning. Vi har utbildningar på åtta olika campus och många engagerade lärare och studenter som arbetar för att utbildningarna ska hålla hög kvalitet och utvecklas även när grundutbildningen har ekonomiskt kärva tider.

I beslutet från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ges följande samlade omdömen:

  • Djuromvårdnad – kandidatexamen, hög kvalitet
  • Hippologexamen, mycket hög kvalitet
  • Hippologi – kandidatexamen, hög kvalitet
  • Lantbruksvetenskap – masterexamen*, hög kvalitet
  • Lantmästarexamen, hög kvalitet
  • Veterinärexamen, hög kvalitet
  • Veterinärmedicin – kandidatexamen, bristande kvalitet

Granskningen sker utifrån de generella mål som finns för respektive examen och är främst baserad på ett urval av de självständiga arbeten som studenterna utför samt rapporter som SLU lämnar in om utbildningarna.

I bedömargruppens yttrande står bl.a. att utvärderingen tydligt visar "att SLU:s yrkesexamina, som ingår i den här utvärderingen, genomgående står sig mycket väl. Särskilt visar lärosätet att de praktiska/kliniska delarna av dessa utbildningar undervisas, tränas och examineras på ett tillfredställande sätt". Den utbildning som får bäst omdöme (mycket hög kvalitet) är yrkesexamen hippologi.

– Vi är stolta över hippologerna, som särskilt väl uppfyller målen om färdigheter för att arbeta med och ansvara för verksamheter inom hästnäringen och angränsande områden, inklusive frågor om kommunikation och etik, säger Lena Andersson-Eklund.

– Bedömningarna gäller den första studentkull som följt den nya treåriga utbildningen och är ett fantastiskt kvitto på att vi är på rätt väg, säger Anna-Lena Holgersson, som är programstudierektor för hippologprogrammen. Vi tackar alla våra medarbetare för det fina arbete som pågår ute på riksanläggningarna.

Hippologprogrammet drivs av SLU med stöd från HNS och är förlagt till hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.

En examen får omdömet bristande kvalitet: kandidatexamen inom veterinärprogrammet.

– Fokus inom veterinärutbildningen har alltid legat på den avslutande veterinärexamen, som bedöms ha hög kvalitet, kommenterar Anne-Marie Dalin, vicedekan för VH-fakultetens utbildningar. Kandidatexamen har inte setts som ett separat program, och endast ett fåtal veterinärstudenter avslutar sina studier efter tre år. Den kritik som lämnas gäller de självständiga kandidatarbetena och måluppfyllelsen "förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning". Vi tar till oss de anmärkningar som framförs och ska göra de förbättringar som krävs för att säkerställa kandidatexamens kvalitet.

* Masterexamen i lantbruksvetenskap kan tas genom SLU:s masterprogram Agroecology, som ges i Alnarp.


Mer information
Lena Andersson-Eklund, vicerektor, utbildning
070-731 73 64, lena.andersson-eklund@slu.se

Anna-Lena Holgersson, programstudierektor för hippologprogrammen
070-848 86 96, anna-lena.holgersson@slu.se

Läs mer
Nyhetsnotis från UKÄ

Rapport från UKÄ


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson