SLU-nyhet

Framgång för SLU i Almedalen

Publicerad: 07 juli 2014

Årets upplaga av Almedalsveckan har debatterats flitigt i media. En mängd olika föredrag, seminarier och diskussioner har pågått samtidigt. SLU har varit representerat sedan 2010 och i år har det varit fler besökare än något tidigare år.

SLU hade i år sex seminarier i Almedalen. Det har handlat om svensk livsmedelsförsörjning, svenska jordbrukets konkurrenskraft, svenskt vilt som en växande livsmedelstillgång och en avslutande dag om skogen.

I årets seminarier deltog 386 personer  vilket är drygt 100 fler än 2013, då motsvarande siffra var 250.

– De ämnesområden som SLU arbetar med är av mycket stort intresse för allt fler människor i samhället. Låt oss visa vår kompetens även 2015 i Visby, sade vicerektor Johan Schnürer.

Under torsdagen debatterades hur skogen ska användas i framtiden. Ämnet debatterades av politiker, företagsledare, naturvårdsorganisationer, företrädare för friluftslivet och forskare.

– Vi gav ett bra exempel på hur Future Forests arbetar tillsammans med aktörer och intressenter om frågor som rör skogen och skogsbrukets framtid. Vi presenterade pågående forskning om önskvärda framtider för skogen och skogsbruket, diskuterade likheter och skillnader mellan olika aktörers ståndpunkter och hur man kan hantera de konflikter som finns. Vi gav våra åhörare ett bra exempel på vad tvärvetenskaplig forskning kan bidra med för kunskapsunderlag vad gäller de beslut om avvägningar om hur vi ska använda skogen våra politiker och andra beslutsfattare står inför, sade annika Nordin som är programchef för Future Forests på SLU i Umeå.

Har alla en röst i frågan om hur skogen används? Vem ska egentligen bestämma? Wilhelm Agrell från Lunds universitet är en känd konfliktforskare och var med i semariet "Behövs en ny spelplan för skogens konflikter?".

Debatten leddes av landshövding i Dalarnas län Maria Norrfalk (längst till vänster) som också är ordförande för Future Forests. Räknat från debattledaren medverkade ordförande Ulf Silvander från Svenskt friluftsliv, en representant från Naturskyddsföreningen, ordförande Karin Perers från Mellanskog samt Elisabet Salander Björklund som är direktör för Bergvik Skog.

Industrimannen och SLU-vännen Anders Wall och hustrun Charlotte samtalar med SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och vicerektor Johan Schnürer.

Foto samtliga bilder: Kjell-Arne Nilsson, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert