SLU-nyhet

Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt

Publicerad: 08 juli 2014

Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år. Men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i år under genomsnittet för den föregående elvaårsperioden inom alla landsdelar. I Norrland verkar dock tillgången på blåbär bli relativt bra, med 85-90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli något sämre i Götaland och Svealand med drygt 70 procent av genomsnittet för perioden 2003 – 2013 (se figur 1, nedan).

– Den sämre prognosen för Götaland kan åtminstone delvis förklaras med att blåbärsriset på många håll i den här landsänden fick kraftiga vinterskador år 2013 och att riset inte hann återhämta sig helt förra sommaren, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, SLU.

– På de ställen där årets varma vår fick blåbärsriset att gå i blom ovanligt tidigt, kan blommorna ha drabbats av några riktigt kalla frostnätter i början av maj. Generellt har dock blommorna klarat sig bra i år, fortsätter Ola Langvall.

Leta på rätt ställen - stora lokala variationer i bärtillgång

Den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna, där Svealand och Norra Norrland normalt får fler blåbär per kvadratmeter än Södra Norrland och Götaland (se figur 2 samt karta, nedan). Det finns också stora lokala variationer och det går att finna ställen med mycket bär i alla delar av landet, om man bara letar på rätt ställen. I år ska man nog leta på lite mer skyddade lägen, i äldre barrskog och på höjder, där även tidigt blommande bärris kunnat få skydd från frosten.

– Och även om det kan vara lite färre bär i skogarna i år, kan det gå lätt att få ihop sina litrar, åtminstone i söder där det myckna regnandet under mognadsperioden borde göra bären stora och fyller hinken bra, avslutar Ola Langvall.

Bärprognosen bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät samt av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

– Genom den utökning av stickprovet för bärinventeringen som gjordes i Riksskogstaxeringen år 2011, har vi nu bättre möjligheter att studera regionala skillnader i bärtillgången, säger Göran Kempe, som håller i materialet från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Med de uppgifter som hittills har samlats in, går det dock inte att påvisa någon region som tycks få riktigt bra med blåbär i år, även om Norra Norrlands inland ligger bra till.

Fakta:

Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin