SLU-nyhet

Livsmedelstema drog stor publik på Almedalsveckan

Publicerad: 03 juli 2014

På SLU:s Almedalsseminarier om nationell livsmedelsproduktion möttes akademi, lantbruk, myndigheter och politiker. Politikernas slutsats var bland annat att en strategi behövs för hur vi ska bidra till livsmedelsförsörjningen, både nationellt och globalt. De svenska livsmedlens konkurrenskraft var också under diskussion.

Seminariet ”Skenbar livsmedelstrygghet – behövs en svensk strategi för framtida livsmedelsförsörjning?” lockade 71 deltagare i den något trånga lokalen för 50 personer. Tre politiker fick svara på frågor från SLU-forskare, inklusive från SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Sverige med sina goda naturliga förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion bör bidra till en säker nationell och global livsmedelsförsörjning. Det var den slutsats som de deltagande politikerna kom fram till. Man var också överens om att vi behöver en strategi för vårt svenska lantbruk.

- Spännande! Vi hoppas att frågan kommer upp ordentligt på den politiska agendan, säger Lisa Sennerby Forsse.

Staffan Danielsson (c) och Lisa Sennerby Forsse. Foto: Kjell-Arne Nilsson

Politiker möter akademi. Riksdagsman Staffan Danielsson (c) och SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse utbyter erfarenheter. Foto: Kjell-Arne Nilsson

En representant från Civilförsvarsförbudet var kritisk och påpekade den stora sårbarheten i Sverige. Ett exempel från Gotland: en färja gick på grund utanför Oskarshamn och två avgångar till Visby fick ställas in, varefter flera hyllor gapade tomma i affärerna på Gotland.

Det andra seminariet med rubriken ”Hur kan svenska livsmedel konkurrera på en nationell och internationell marknad?” drog 64 åhörare.

Arlas representant berättade bland annat att Arla nu ägs av bönder i sju europeiska länder och omsätter 90 miljarder. Det är alltså en mycket konkurrenskraftig spelare på den internationella livsmedelsmarknaden.

En mjölkbonde i publiken stod inför beslutet att bygga nytt för 200 kor, men med den osäkerhet och de svenska särbestämmelserna om bland annat djurskydd tror han inte att han vågar satsa.

Bland politiker och intressegrupper rådde stor enighet om behovet av en livsmedelsstrategi. På den avslutande frågan: ”Vad behövs för att det nu ska bli lite mer handlingskraft i dessa frågor, så vi inte behöver ha ett likadant seminarium nästa år?” gavs dock inga konkreta svar.

Johan Schnürer på moderator för livsmedelsseminarium i Almedalen. Foto: Kjell-Arne Nilsson

Johan Schnürer, SLU:s vicerektor för samverkansfrågor, hälsade välkommen till seminariet "Skenbar livsmedelstrygghet” och uttryckte en viss oro för den skenbara livsmedelstryggheten i Sverige. Han gjorde bland annat jämförelser med en betydligt högre ambitionsnivå i andra länder. Foto: Kjell-Arne Nilsson

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se