SLU-nyhet

Ny bok om husdjursavel och växtförädling

Publicerad: 02 juli 2014

Varför förädlas växter och djur? Hur går det till? Vilka etiska frågor finns kring bioteknik och mat? Vad finns det för GMO? Vad säger lagstiftningen och vem tjänar på tekniken? Svar på dessa frågor finns i en nyutkommen, populärt skriven bok från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Många har nog aldrig funderat över varför tomater ser ut som de gör, varför våra husdjur är så lugna och vänliga, eller hur det är möjligt att köpa en vattenmelon utan kärnor. Trots att växtförädling och djuravel har format mer eller mindre allt vi äter, är det få människor som är medvetna om vilka vetenskapliga upptäckter och omfattande arbete som ligger bakom maten vi lägger på våra tallrikar.

Boken Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling, som ges ut genom forskningsprogrammet Mistra Biotech på Sveriges lantbruksuniversitet, bjuder på en översikt över domesticeringen och förädlingens bakgrund, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete. I boken beskriver forskarna grunderna för genernas strukturer och funktioner, varför och hur olika avels- och förädlingsmetoder används och ger en inblick i lagstiftningen kring användning av genteknik i Sverige och EU. Läsaren ges också en överblick över olika produkter som tagits fram genom genetisk modifiering (GM), en sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna av GM-grödor samt en inblick i etiska frågor som rör avel och förädling i allmänhet och genetisk modifiering i synnerhet.

Boken finns som e-version på både svenska och engelska (Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding) och kan även beställas i tryckt format, allt via www.slu.se/shapingourfood.

Mer information
Anna Lehrman, FD, kommunikationsansvarig vid forskningsprogrammet Mistra Biotech
Inst för växtproduktionsekologi, SLU
018-67 22 32, anna.lehrman@slu.se
www.slu.se/mistrabiotech


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson