SLU-nyhet

"Osakligt av C om jord- och skogbruket"

Publicerad: 03 juli 2014

I Gefle Dagblad skrev två centerpartister den 27 juni att Sverige har ett av världens mest miljöanpassade jord- och skogsbruken i världen. Det håller Hans-Örjan Nohrstedt, docent på SLU, inte med om.

Magnus Svensson och Hans Jonsson från Centern i Gävleborg skrev bland annat "Sverige har ett jordbruk som är ett av de bäst miljöanpassade med den högsta nivån på djurhälsa och djuromsorg i världen" samt att "Svenskt skogsbruk bedrivs i en världsunik kombination av att ta ut stora värden viktiga för landets ekonomi och av produkter som är mer miljö- och framförallt klimatanpassade än konkurrerande material".

Hans-Örjan Nohrstedt skriver att inlägget var respektlöst, osakligt och historielöst, samt kontraproduktivt för den framtida utvecklingen av miljöhänsynen i de gröna näringarna.

Respektlöst därför att meningsmotståndare till Gävleborgscentern anses ägna sig åt ”smutskastning”, inte en kritik som är avgörande för att utveckla verksamheten.

Osakligt därför att det inte finns oberoende vetenskapliga analyser som visar att svenskt jord- och skogsbruk är världsledande vad gäller hänsyn till miljö och natur.

Att inlägg är historielöst och kontraproduktivt därför att C inte förstår samhällsnyttan av oberoende kritiska röster.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert