SLU-nyhet

Nio procent av nötköttet blir svinn

Publicerad: 28 juli 2014

Om vi minskar förlusterna i nöttköttsproduktionen kan vi öka lönsamheten och samtidigt minska klimatpåverkan från jordbruket. Att minska förlusterna är viktigt, inte bara för klimatet utan för att det också är slöseri att djur som föds upp inte blir till mat. Kor gör nytta som betesdjur, men kräver stora resurser till foder och uppfödning.

SLU-forskaren Ingrid Strid och forskaren Pernilla Tidåker vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik har för Jordbruksverkets räkning kartlagt och kvantifierat förlusterna i produktionskedjan för nötkött från gård till slakt. Förluster inom primärproduktionen ökar matens miljöavtryck och nötkött har en betydande klimatpåverkan.

Köttets klimatpåverkan är ett globalt problem. Genom att underlätta för livsmedelskedjan att ta tillvara på köttet samt arbeta för en god djurvälfärd kan vi minska förlusterna.  Det är viktigt både för lantbrukets lönsamhet och för klimatet, säger Martin Sjödahl vid Jordbruksverket.

Räknat som levandevikt var förlusten 24 000 ton under 2012. I slaktvikt förlorades 12 000 ton, motsvarande nio procent av årets totala slaktade vikt. Det som räknas som förluster är dödfödda kalvar, kalvar som dör eller avlivas under uppväxten, äldre djur som avlivas på gården samt förluster under transport och vid slakteri. Förlusterna motsvarar 220 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Förlusten vid slakt är förhållandevis låg och utgörs främst av djur som helkasserats. Kartläggningen visar att de största slakterierna tar hand om en stor del av djuret, även innanmat som lever och njure. Mindre slakterier har sämre förutsättningar för detta, bland annat för att det är svårt att hitta köpare till små volymer.

Ett djur måste vara friskt och kunna stödja på alla fyra ben för att transportören ska ta emot det. Djur som råkat ut för olyckshändelser, men som annars är friska, kan nödslaktas på gården och användas som livsmedel om man följer reglerna för detta. Detta sker sällan, i stället kasseras djuret trots att kvaliteten ofta är god.

Läs rapporten här:

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra147.html


Kontaktinformation