SLU-nyhet

 ”Lagstiftning stigmatiserar ofarliga GMO-grödor”

Publicerad: 25 augusti 2014

All tillgänglig forskning visar att det inte är förädlingsmetoden som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön. Trots detta ställs fortsatt omfattande krav på riskanalyser av GM-grödor medan motsvarande krav helt saknas för konventionellt förädlade grödor. Det är hög tid att reformera EU:s biosäkerhetslagstiftning och införa en teknikneutral lagstiftning som reglerar slutprodukten i stället för, som i dag, förädlingsmetoden. Det skriver Jens Sundström, docent och samverkanslektor vid SLU i en debattartikel i tidskriften Extrakt.

En slutsats som kan dras är att vi inom EU har spenderat åtskilliga miljarder både på riskforskning kring GM-grödor och till att utveckla ett system för att särskilja och märka ut något som är helt ofarligt. Detta har i hög utsträckning bidragit till en onödig stigmatisering av dagens GM-grödor, heter det bl a i artikeln.

Läs artikeln här

http://www.extrakt.se/debatt-opinion/lagstiftning-stigmatiserar-ofarliga-gmo-grodor/


Kontaktinformation