SLU-nyhet

Kravprofil för ny rektor

Publicerad: 25 augusti 2014

Nu inleds processen att utse en ny rektor för SLU.

Den 23 september ska styrelsen ta ställning till en kravprofil, som arbetas fram av en rekryteringsgrupp. Denna består av styrelseledamöterna Rolf Brennerfelt (ordförande), Lennart Båge och Johan Lindman, fakultetsrepresentanterna Karin Ljung, S-fak, Sara Hallin, NJ, Eva Johansson, LTV, och Marianne Jensen Waern, VH. Karin Bothén representerar studenterna, Maria Tunberg doktoranderna, Lars Lundqvist och Roger Andersson, SACO respektive ST. I februari 2015 beräknas styrelsen ta ställning till vem som ska föreslås till rektor och i mars eller april nästa år väntas regeringen utse den som ska efterträda Lisa Sennerby Forsse från och med juli 2015.


Kontaktinformation