SLU-nyhet

”Kronhjortar i vargområden kan minska jaktkonflikterna”

Publicerad: 03 augusti 2014

Aktiv utsättning av kronhjort skulle ge flera fördelar. För vargen är kronhjort ett mer naturligt byte än älg. Om vargen går över till kronhjort konkurrerar den inte lika mycket med jägarna om älg. Hjortarnas kost innebär dessutom betydligt mindre skogsskador än vad älgarna ger upphov till.

Det är budskapet i en debattartikel i söndagens Dagens Nyheter, skriven av bl a SLU-forskarna Petter Kjellander och Olof Liberg.

"Kronhjort hör ... till den vilda fauna av stora växtätare som en gång satte sin prägel på det naturliga landskapet. Den hade en landskapsvårdande roll som senare övertogs av hästar, kor, får och getter som betade våra skogar och hagar. Det finns nu en brist på denna typ av stora betande djur som till stor del hämtar sin föda ur mark- och fältskiktet. Detta är särskilt påtagligt i de delar av landet där djurhållningen minskar drastiskt. Dessa arters bete hade en landskapsdanande funktion som var viktig för den biologiska mångfalden. Att etablera kronhjort i ekosystemet kan därmed också vara ett långsiktigt och hållbart sätt att rädda kvar en del av den biologiska mångfalden i Sverige.

Lägg därtill att det skådespel som kronhjorten bjuder på under sin brunst hör till det mer spektakulära man kan uppleva i svensk natur, samt att kött från kronhjort hör till det mest välsmakande som står att finna. Vi tycks därmed ha ett läge med bara vinnare", står det bl a i artikeln.

Läs artikeln här:

http://www.dn.se/debatt/kronhjortar-i-vargomraden-kan-minska-jaktkonflikterna/ 


Kontaktinformation