SLU-nyhet

Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet

Publicerad: 20 augusti 2014

Effektiviteten för bildning av metylkvicksilver och dess upptag i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet bekräftar detta experimentellt i en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications.

Studien visar att det metylkvicksilver som bildas i marken och transporteras ut till kustområdena med avrinning är en större källa till metylkvicksilver i fisk än vad man tidigare trott.

Ulf Skyllberg och Mats Nilsson, båda vid SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel har ingått i forskargruppen bakom de nya fynden.

– De nya resultaten visar tydligt att markanvändningens effekter, till exempel skogsbruk, i vattendragens tillrinningsområden måste tas på största allvar om vi ska kunna få bukt på problemen med höga halter av metylkvicksilver i fisk, säger Ulf Skyllberg.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå universitet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se