SLU-nyhet

Miljonbidrag till forskning om klimatsmarta odlingssystem

Publicerad: 19 augusti 2014

Kerstin Berglund vid institutionen för mark och miljö har tilldelats 2,39 miljoner kronor för att ta fram ny kunskap till klimatsmarta odlingssystem. Projektet Climate-Smart Agriculture on Organic Soils (CAOS) är ett samarbete mellan forskningsinstitut i flera länder och har ett totalt bidrag på 1 242 000 Euro.

Mätning av växthusgasavgång från organogen jord. Foto: Kerstin Berglund, SLU.

Utsläppen av växthusgaser (koldioxid och lustgas) från odlade organogena jordar utgör den största eller näst största källan till utsläpp av växthusgaser från jordbruket och markanvändnings-sektorn i centrala och norra Europa.

CAOS-projektet ska  ta fram kunskap för att utforma klimatsmarta odlingssystem på organogena jordar anpassade till olika regionala förhållanden i Europa. Metoderna syftar till en bättre reglering av grundvattennivåerna, bättre markbärighet och alternativa grödor med hög biomassaproduktion. Det ska leda till en uthålligare och mindre klimatkänslig produktion samtidigt som man begränsar växthusgasutsläppen och förbättrar vattenkvaliteten.

Projektet Climate-Smart Agriculture on Organic Soils (CAOS), är ett samarbete mellan forskningsinstitutioner i Tyskland (koordinator), Estland, Nederländerna, Finland, Danmark och Sverige. Det totala bidraget är på 1 242 000 Euro och  2,39 miljoner kronor har gått till Kerstin Berglund vid institutionen för mark och miljö, NJ-fakulteten. Projektet startar i december 2014 och avslutas i november 2017.

Medel till forskningen har delats ut efter en utlysning inom FACCEs ERA-net "Climate Smart Agriculture", där Formas ingår som en av 22 partners från 18 EU-länder.

Bilden visar mätning av växthusgasavgång från organogen jord. Foto: Kerstin Berglund.


Kontaktinformation