SLU-nyhet

Nominera studenter till workshop om gränssnittet i nya Ladok

Publicerad: 20 augusti 2014

Det nationella Ladok3-projektet har inlett utvecklingsarbetet för studentgränssnittet. Projektet söker nu efter studenter som kan vara med i utvecklingen och delta vid en workshop i Stockholm den 8 oktober. Du som är lärare eller har kontakt med studenter vid SLU kan nu vara med och skicka in förslag på deltagare. Senast 5 september behöver de ditt förslag.

Studentgränssnittet i Ladok3 möjliggör för studenten att själva hitta information om sina studier samt använda självservicetjänster.

Studenten kommer att kunna:

  • Ta del av sina registreringar och resultat i en studieöversikt
  • Registrera sig på kurs/program
  • Anmäla till examination
  • Ta ut studieintyg
  • Ansöka om studieuppehåll, tillgodoräknande, examen etc

Anmäl studenter till workshopen

Studentgruppen kommer att bestå av studenter från olika typer av lärosäten och utbildningar. Man behöver därför studenter på såväl grund, avancerad och forskarnivå samt även från andra utbildningsformer såsom uppdragsutbildning, förutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

För att kunna forma en ändamålsenlig grupp behöver du sända ett förslag på deltagare med en motivering som beskriver vad just denna kandidat bidrar med i arbetsgruppen. Inkludera information om typ av studier (program/fristående kurs), erfaren student eller ny, ålder etc.

Workshopen är inplanerad den 8 oktober och kommer att äga rum i Stockholm.

Maila dina förslag senast fredag 5 september till Asa.Lindberg@knowit.se

Vad innbär detta för deltagarna?

Deltagandet innebär att utöver denna workshop också vara behjälplig med användartester under utvecklingsarbetets gång, samt eventuellt delta vid ytterligare någon workshop av samma karaktär.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Projektet arvoderar studenterna med 800 kr per dag.

Studerande som deltar inom ramarna för forskarutbildning anses dock göra detta inom ramarna för sin anställning vid aktuellt lärosäte, varför inget arvode utgår till dessa. Projektet ersätter resekostnader för alla deltagare.

Besked om vilka av de nominerade som bjuds in till seminariet skickas ut senast den 12 september.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se