SLU-nyhet

Ny kunskap om växters näringsupptag

Publicerad: 08 augusti 2014

Hur olika genetiska och hormonella faktorer samverkar för att styra bildningen av vaskulär vävnad (ledningsvävnad) i Arabidopsis-roten, det handlar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science om, skriven av bl a SLU-forskaren Karin Ljung.

Växthormonet auxin påverkar specifika transkriptionsfaktorer, vilka sedan (via andra gener) reglerar biosyntesen av en annan klass växthormoner som kallas cytokininer. Detta leder i sin tur till att vissa celler i roten kan bilda xylem-vävnad. Genom att studera olika mutantlinjer där dessa gener har slagits av, och genom att använda matematisk modellering, är det möjligt att förstå hur dessa genetiska och hormonella faktorer samverkar.

De nya forskningsresultaten berör viktiga principer som styr alla växters och träds utveckling. Utan fungerande närings- och vattentransport så blir det ingen tillväxt.

Väl fungerande vatten- och näringsupptag är viktigt vid all kommersiell odling av växter och träd, och en ökad förståelse för dessa processer kan förhoppningsvis användas vid förädling av t ex torktåligare växter och växter som bättre kan utnyttja näringsfattiga jordar.

Artikel:

http://www.sciencemag.org/content/345/6197/622


Kontaktinformation