SLU-nyhet

SLU:s försöksstationer medlemmar i nationellt nätverk - SITES

Publicerad: 28 augusti 2014

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, finansierad av Vetenskapsrådet tillsammans med de organisationer som äger respektive station inom nätverket. SITES ska främja svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält och vara tillgänglig för forskare på lika villkor oavsett forskarens hemvist.

SITES består av nio forskningsstationer: Abisko, Tarfala, Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Erken, Asa, Skogaryd och Lönnstorp.

 Måndagen den 25 augusti besökte styrelsen för SITES LTV:s fältforskningsstation Lönnstorp. På styrelsemötet som hölls efter besöket på Lönnstorp gavs grönt ljus för den fortsätta planeringen för och etableringen av nya långliggande odlingssystemförsök på Lönnstorp och Röbäcksdalen.

Försöken kommer att spegla möjliga framtida odlingssystem och skall bli en forskningsfacilitet som kan nyttjas av svenska och internationella forskare inom ekologi, miljö och jordbruk.

Lönnstorp drivs av institutionen för Biosystem och teknologi, med Erik Rasmusson som försöksledare och Maria Ernfors som vetenskaplig ledare.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam Larsson