SLU-nyhet

Välkommen till ett nytt läsår

Publicerad: 15 augusti 2014

Det har varit en härlig sommar; hoppas att du har hunnit njuta av den och vila en del mellan jobb och olika upplevelser! För oss båda har det varit skönt med semester i svensk sommarnatur, men också att få litet tid på jobbet utan att dagarna är fulla av möten. Tid att tänka över året som gått och vad som ska göras den närmaste tiden – och inte minst vart vi vill komma!

Målet är ETT SLU i topp, både vad gäller utbildning och forskning. Utbildningen vid alla svenska universitet kvalitetsgranskas av Universitetskanslersämbetet, som med hjälp av externa specialister bedömer om examensmålen uppnås. Nu är alla SLU:s examina utvärderade och de allra flesta bedöms hålla hög kvalitet, även om det utdelas både ris och ros. Läs mer om det på Rektorsbloggen >>

Den studiesociala miljön är viktig för utbildningens kvalitet. För att följa upp den genomför vi en enkätundersökning för alla studenter vartannat år på SLU. Den senaste sammanställdes i början av sommaren. Den handlar dels om stöd och service till studenterna (t.ex. studieplatser, bibliotek, studentwebb och studievägledning) dels om diskriminering etc.

Resultaten för studentwebb, IT-stöd, bibliotek och studievägledning är genomgående bra – mest kritik framförs om brist på studieplatser och pausutrymmen för studenter. Resultaten rörande diskriminering är inte bra, tyvärr, när hela 16% av de studenter som svarat anger att de känt sig kränkta eller diskriminerade.

Det är ungefär lika vanligt med dåligt bemötande från andra studenter som från lärare och de vanligaste orsakerna som anges är åsiktsdiskriminering och särbehandling på grund av kön. Uppenbarligen är ett fortsatt värdegrundsarbete lika viktigt både för studenter och anställda. Vi driver aktivt arbetet med SLU:s värdegrund inom universitetsledningen och vill också gärna stötta kårernas arbete med detta.
Läs gärna rapporten  >>

Välkommen till det nya läsåret!

Lisa Sennerby Forsse & Lena Andersson-Eklund
rektor resp. vicerektor för utbildning

Vice rektor och rektor
På Bilden: Vice rektor och rektor


Kontaktinformation