SLU-nyhet

Bättre möjligheter att bekämpa mjältbrand

Publicerad: 17 september 2014

Kartläggning av mjältbrandsbakteriers arvsmassa har banat väg för mer pålitliga provtagningsmetoder och förfinad smittspårningsteknik. Om detta berättar Joakim Ågren i en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Mjältbrand var under en tid nästan en bortglömd sjukdom i Sverige. Men under 2008 och 2011 smittades åter nötkreatur i vårt land. Båda gångerna misstänks bakterierna ha "återuppväckts" från sjukdomsutbrott på 1940- och 1950-talen. Genom att bilda sporer kan bakterien överleva i årtionden i betesmarker innan den på nytt med hjälp av till exempel gynnsamma väderomständigheter och grävningsarbeten, åter får sin chans att smitta. Mjältbrandssporer har också använts i terrorsyfte.

Joakim Ågren har i sitt doktorsarbete gjort ingående studier av arvsmassan hos mjältbrandsbakterier (Bacillus anthracis) och har därigenom förbättrat våra möjligheter att hantera framtida mjältbrandsutbrott. Studierna har bland annat banat väg för tester som är bättre på att skilja på mjältbrandsbakterier och andra närstående Bacillus-arter i jordprov. Han har också visat att mjältbrandsbakterien lätt kan bli resistent mot penicillin genom en enskild mutation, men också att den lätt kan tappa denna resistens.

Joakim Ågrens doktorsarbete har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

En längre sammanfattning på svenska finns på s. 55–59 i avhandlingen. Länk till pressmeddelande från SVA, liksom ytterligare information om mjältbrand finns på SVA:s webbplats (se nedan).

----------------------------------------------------------

M.Sc. Joakim Ågren, inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, försvarar sin doktorsavhandling Using genomics to improve Bacillus anthracis diagnostics and outbreak investigations vid SLU i Uppsala.

Tid: Fredagen den 19 september 2014, kl 09:15
Plats: Sal L, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Associate Professor Gregor Grass, Bundeswehr Institute of Microbiology, Tyskland

Mer information
Joakim Ågren
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
och Avdelningen för bakteriologi, SVA
018-67 40 90, joakim.agren@sva.se

Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/11345/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson